Solarna rešenja

Projektovanje i izgradnja solarnih elektrana
Sunce je najveći izvor energije na Zemlji i ova energija se može iskoristiti na razne načine i upotrebiti kao toplotna, električna, mehanička ili hemijska energija.

Sunčana energija je čista, obnovljiva i njenim korišćenjem se ne remeti ravnoteža toka materije i energije u prirodi. Solarna energija se koristi u individualnim domaćinstvima ali i za povećanje energetske nezavisnosti kompanija u mnogim granama privrede.

Octagos Solutions vrši kompletno projektovanje, isporuku opreme i izgradnju solarnih elektrana. Oprema koju koristimo je renomiranih svetskih proizvođača.

Realizujemo od malih solarnih elektrana na krovovima porodičnih objekata do većih industrijskih postrojenja, kako na krovovima hala, tako i na zemlji.

Solarni sistemi za navodnjavanje
Solarni sistemi za navodnjavanje mogu da se koriste za navodnjavanje zemljišta, za opskrbljivanje pijaćom vodom, na ribnjacima za pretakanje vode, kao i na svim drugim mestima gde je potrebno obezbediti vodu. Sistemi se mogu koristiti, pored direktnog navodnjavanja kap po kap, i u sistemima sa rezervoarom.

Pored solarnog napajanja, opciono može da koristi i druge izvore, kao što su elektrodistributivna mreža ili agregat. Ovi sistemi mogu da napajaju širok spektar monofaznih i trofaznih pumpi. U ponudi su sistemi za napajanje pumpi snage do 75kW, a, u zavisnosti od kulture koja se navodnjava, mogu da navodnjavaju površinu i do 50ha. Isplativost ulaganja u ovakve sisteme je već od jedne do tri godine.

Solarni off grid sistemi
Solarni OFF grid sistemi namenjeni su za sopstveno napajanje potrošača u objektu. Naši sistemi su hibridni i imaju mogućnost dopunjavanja preko agregata ili mreže u slučaju nedostatka sunčeve energije u zimskom periodu. Prednost ovih sistema je ta što se deo energije odmah distribuira prema potrošačima, zaobilazeći baterije, čime se produžava životni vek baterija.

Opciono, sistemi mogu imati mogućnost daljinske komunikacije. U ponudi su manji sistemi za napajanje npr. rasvete, TV-a, frižidera, kao i veći sistemi za napajanje većine potrošača u objektu.

Solarni on grid sistemi
Solarni ON grid sistemi namenjeni su za komercijalnu primenu, odnosno prodaju proizvedene električne energije Elektrodistribuciji. Kompletno proizvedena električna energija se distribuira u elektrodistributivnu mrežu. U ponudi su solarne elektrane od 1kW do više MW.

Pored klasičnih mrežnih sistema, u ponudi su i kombinovani mrežni sistemi gde se jedan deo energije troši za sopstvene potrošače, a višak energije se prodaje. Takođe, deo energije se može akumulirati u baterije kako bi se iskoristio u noćnom periodu. Oprema koju koristimo je renomiranih svetskih proizvođača.

Hibridni sistemi sa litijumskim baterijama
Predstavljamo vam revolucionarno rešenje hibridnog sistema sa litijumskim baterijama. Reč je o inteligentnom, integrisanom i efikasnom sistemu koji upravlja tokom energije, gde se višak energije skladišti u baterije da bi se kasnije, u večernjim satima, upotrebio za napajanje potrošača. Korišćenjem našeg hibridnog sistema možete iskoristiti i preko 80% proizvedene solarne energije za napajanje sopstvenih potrošača. Na taj način vršićete velike uštede i bićete minimalno zavisni od elektrodistributivne mreže. Pri tome, imate mogućnost napajanja dela potrošača u slučaju prekida u snabdevanju električnom energijom od strane elektrodistributivne mreže.

Vetrogeneratori
Vertikalni i horizontalni vetrogeneratori za ON grid i OFF grid aplikacije. U ponudi su horizontalni vetrogeneratori američke firme Southwest i vertikalni vetrogeneratori američke firme Urban Green Energy. Ove vetrogeneratore odlikuju izuzetan kvalitet, rad na manjim brzinama vetra i mala buka pri radu. Mogu da se koriste, kako za kućne sisteme za proizvodnju električne energije, tako i za komercijalne potrebe.

Solarni pokretni sistemi
Dostupnost energije tamo gde nema električne mreže a da ne zavisite od preskupog goriva.

Octagos Solutions nudi solarna rešenja i mogućnosti instalacije sklopivo-rasklopivih solarnih sistema na većim i manjim prikolicama i njihova ciljana upotreba u navodnjavanju.

Treker pokretni sistem
U cilju povećanja efikasnosti solarnog sistema opciono su u ponudi treker pokretni sistemi. Pokretni sistem ima mogućnost praćenja položaja sunca te samim tim stalno okreće panele prema suncu. Na ovaj način efikasnost proizvodnje električne energije može da se poveća i preko 50% u odnosu na fiksni sistem. Samim tim povećava se i efikasnost pumpe za vodu. Tako pomoću pokretnog sistema dobijamo maksimalni protok vode potapajuće pumpe od ranih jutarnjih sati do kasnih večernjih sati.

Video nadzor i komunikacija sa solarnim sistemom
U cilju zaštite solarnih sistema na udaljenoj lokaciji konfigurisali smo sistem video nadzora sa integrisanim alarmnim sistemom. Kamera ima integrisane senzore pokreta, loma, promene temerature, promene pritiska, a namenjena je za dnevni i noćni rad. Kamera je standardnoj situaciji u režimu mirovanja. U slučaju aktiviranja npr. alarma pokreta, kamera će preko GSM mreže slati slike na mobilni telefon, mail, Web portal. Pored toga na samoj lokaciji može se ugraditi sirena za dodatno upozorenje.

Takođe korisnik opciono može da komunicira sa solarnim sistemom te da ima daljinski uvid u rad sistema.

Solarni sistemi za grejanje sanitarne vode
Solarni sistemi za grejanje sanitarne vode predstavljaju pravi način uštede energije. Toplotna energija, proizvedena preko solarnih kolektora, prenosi se, putem glikola, do bojlera. Kada je temperatura u kolektoru veća za 5ºC u odnosu na bojler, solarna automatika daje zadatak cirkulacionoj pumpi da se uključi, te, samim tim, vrši cirkulaciju glikola u cilju razmene toplote.

Obzirom da se u sistemu nalazi glikol, sprečena je mogućnost smrzavanja u zimskim uslovima. U ponudi su solarni sistemi sa vakuumskim i pločastim kolektorima proizvođača Bosch i Weser, a sistemi mogu biti manji, sa jednim solarnim kolektorom, ili veći komercijalni sistemi.