Octagos Solutions je učestvovao na Međunarodnom POLJOPRIVREDNOM SAJMU u Novom Sadu sa ponudom različitih solarnih sistema